Fotos van Toen en Nu

Opgelet: wordt in een nieuw venster geopend. PDFAfdrukkenE-mail

Grote stappen door de tijd in Boornbergum en Kortehemmen

Veel van wat er ooit was is inmiddels verdwenen uit onze dorpen. Maar wat er nog is maakt duidelijk dat het verleden nog zeer aanwezig is.

Voor een film met nog veel meer mooie oude ansichten: https://www.youtube.com/watch?v=wRStO8Uecp0 (van TKB)

Westerbourren: het Café

 

De oude linde verwelkomde de bezoekers van het Café (nu: Restaurant Het Spijshuys) al toen het pand van Bakkerij Baarsma nog gebouwd moest worden. 

 

Westerbourren: de Spar

 

De Spar was open tot de zeventiger jaren.  Tot de opening van de Poiesz Supermarkt was er decennialang geen supermarkt in onze dorpen.

 

De Middelgaest

 

Boer Willem Mud reed de mest nog uit. Daarna genoot oud-Burgemeester van der Zaag hier jarenlang van de landelijke rust. 

 

De Nijewei: dokterswoning

 

Links de dokterswoning, rechts verderop stond Chr. School.

 

De Nijewei: de Molen

 

De molen is in 1916 afgebroken, de Chr. School stond er nog niet op deze foto. De rode beuk op de voorgrond lijkt dezelfde, als dat zo is dan is deze boom al meer dan honderd jaar oud! (JF wees mij erop dat de positie van deze nieuwe foto niet juist is: het huis met de boom op de nieuwe foto is het huis achteraan op de oude foto. De rode beuk is dan ook niet de boom op de oude foto! Tzt zal ik hier een betere foto plaatsen met de juiste positie))

 

Easterbourren

 

Timmermansfamilie Veenema woonde naast de Gereformeerde kerk.

 

Galhouke: de Butterfabryk

 

De melkfabriek  waar decenialang boter werd gemaakt. Ooit begonnen als Cooperatieve vereniging 'Mei-inoar Ien". Een naam die ook gekozen werd door de oudste buurtvereniging in onze dorpen.

 

Boerestreek

 

Boer Huisman maakte de mooiste hooibulten van de omgeving.

 

De oude foto's komen uit: "In Slach Troch de Doarpen, Boarnburgum en Koartehimmen". een uitgave van Dorpsbelang Boornbergum en Kortehemmen uit 1999. De originele tekst in het boek is van Jochum Dykstra. De oude fotos werden beschikbaar gesteld door een groot aantal inwoners van Boornbergum en Kortehemmen. De nieuwe fotos zijn van Tonni de Boer.

Copyright © 2018 Boornbergum - Kortehemmen. Alle rechten voorbehouden.
Joomla! is vrije software vrijgegeven onder de GNU/GPL Licentie.