Lid worden?

Opgelet: wordt in een nieuw venster geopend. AfdrukkenE-mail

Hierbij geef ik mij op als lid van de Vereniging van Dorpsbelangen Boornbergum - Kortehemmen.
Bent u recentelijk in één van de dorpen komen wonen?                                ja / nee
Betreft het een omzetting van uw acceptgirokaart naar een machtiging?         ja / nee

Naam:   ...........................................................                  

Straat:  ........................................................... Nr.: .........

Postcode: ..............  Woonplaats: Boornbergum  / Kortehemmen

Telefoonnummer: ...........................................

Onze contributie wordt geïnd via automatische incasso. Hiervoor hebben wij de volgende machtiging nodig:

Ondergetekende, machtigt tot wederopzegging de Penningmeester van Vereniging van Dorpsbelangen Boornbergum - Kortehemmen de jaarlijkse contributie (thans € 5,00) af te schrijven van onderstaande rekening. Als een rekening van de Postbank wordt opgegeven, dan graag de tenaamstelling van de rekening invullen.

Bank/Gironummer: 

    

    

    

    

    

    

    

     

    

    

Tenaamstelling: ...........................................     Datum: ...............................

Plaats: Boornbergum Kortehemmen                 Handtekening: . . . . . . . . . . .

Print dit formulier (via bovenstaande knop), vul het in, zet uw handtekening er onder en lever hem in of stuur hem op naar de penningmeester van de vereniging:

Sandra Scherstra
Skeanewei 26
9212 VC Boornbergum

Copyright © 2018 Boornbergum - Kortehemmen. Alle rechten voorbehouden.
Joomla! is vrije software vrijgegeven onder de GNU/GPL Licentie.